Kontrola jakości
dostarczonych materiałów
Kontrola międzyoperacyjna produkcyjna
Kontrola jakości wyrobu gotowego
Kontrola jakości pomontażowa